در این قسمت می خواهیم به اهمیت انجام فعالیت های داوطلبانه در مراکز و موقعیت های مختلف بپردازیم و در این خصوص با خواهر عزیزی به اسم رویا گفتگو خواهیم کرد که سالها در این زمینه در مراکز مختلف مانند سالمندان، پرورشگاه و کمک به کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان ها بصورت داوطلبانه خدمت کرده اند.  

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.