یعنی آنقدر پیر شده‌ام که کاری از من بر نمی‌‌آید؟
داستان زنِ۸۵ ساله‌ای که با وجود بیماری سل به سراسر کشور سفر کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.