آیا تا به حال مورد جفا قرار گرفته‌اید؟

نیروهایی که در تعقیب شما هستند به دنبال مسیحِ در شما می‌باشند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.