آیا می‌دانید بهترین و بدترین میخ در کشتی نوح کدام است؟

این میخ چوبی برای شناور شدن کشتی بسیار مهم بود، اما نوح فراموش کرد آن را در پایین کشتی قرار دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.