در این قسمت از فصل سوم، در مورد نقش مادران در شناخت و آگاهی بخشیدن به فرزندانشان در مورد حریم و مرزها بخصوص حفظ حریم خصوصی بدن، با خواهر «بلونا»، مشاور کودک و خانواده، گفت و گوی خود را ادامه خواهیم داد تا با داشتن نگرشی درست و مسئولانه نسبت به این موضوع مهم، نه فقط از فرزندانمان محافظت بیشتری نمائیم بلکه از همین دوران کودکی آنها را برای ارتباطاتی که در آینده در بعدی وسیع تر خواهند داشت، تربیت و آماده کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.