در این قسمت، گفت‌وگوی خود در زمینۀ زنان و چالش‌های مهاجرت را با خواهر عزیزمان «مژگان دانشور»، جامعه‌شناس و از خادمین فعال کلیسای فارسی‌زبان، ادامه می‌دهیم. در این راستا، علاوه بر بررسی جنبه‌های دیگر چالش‌های مهاجرت، راهکارهایی نیز در جهت کمک و مواجهه با این چالش‌ها ارائه می‌‌شوند. امید است که خواهران ما با داشتن نگرشی وسیع‌تر و جامع‌تر، بتوانند قدم‌های درست و آگاهانه‌تری را در این خصوص بردارند و علیرغم چالش‌ها، افق‌های تازه‌ای را در مهاجرت تجربه کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.