همچنان با موضوع چالش‌های زنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت، با خواهر عزیزی به نام «مژگان دانشور»، جامعه‌شناس و خادم کلیسای فارسی‌زبان، در مورد چالش‌های مهاجرت صحبت می‌کنیم. در این گفت‌وگو، نه‌تنها چالش‌های زنان در مهاجرت بررسی می‌شود، بلکه به راهکارهایی جهت کمک هر چه بیشتر به سلامت زندگی شخص و خانواده نیز اشاره می‌شود تا با پذیرش شرایط جدید، بتوان از فشارهای وارده در جریان مهاجرت کاسته و به فصلی تازه در سفر زندگی خوش‌آمد گفت.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.