دوستان و همراهان عزیز پادکست خواهرانه، در این قسمت به موضوع مهم سقط‌جنین عمدی می‌پردازیم و در این رابطه با خواهر عزیز، «دکتر مژده شیروانیان» گفت‌وگو می‌کنیم. در این مکالمه، عوارض سقط‌جنین عمدی را به لحاظ جسمی، روحی-روانی و روحانی مورد بررسی قرار می‌دهیم. امید است که شنیدن این پادکست نه فقط به زنان، بلکه به مردان نیز در مورد آسیب‌های وارده بر اثر سقط‌جنین عمدی، آگاهی ببخشد تا با دید وسیع‌تری نسبت به این مقولهٔ مهم تصمیم‌گیری نمایند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.