فصل  ششم - قدرت رستاخیز قیام

ماموریت

قیام و رستاخیز عیسی مسیح بر همهٔ شما عزیزان مبارک.
 در برنامهٔ امروز دربارهٔ قدرت رستاخیز عیسی مسیح و داستان قیام ایلعازر از مردگان صحبت می‌کنیم. این داستان زیبا و معروف، در کنار نقطهٔ اوج عالی خود، نکته‌های ریز و آموزنده‌ای برای زندگی ما دارد. از همهٔ شما عزیزان دعوت می‌کنم تا در این سیر کوتاه در انجیل یوحنا باب ۱۱ با ما همراه باشید.  

متن اصلی: یوحنا ۱۱: ۲۵-۲۶ 

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.