در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم «سحر» گفت‌وگو می‌کنیم که قرار بود مراسم ازدواجشان را تابستان امسال برگزار کنند، اما به‌خاطر شرایط کرونا، تمامی برنامه‌ریزی‌هایشان به هم خورد. بشنوید از چالش‌های به‌وجودآمده برای او و همسرش و آنچه که در این دوران به این عزیزان تسلی و آرامی داد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.