فصل  هفتم: قسمت هفتم - آمادگی فیزیکی

ماموریت

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به پنجمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی فیزیکی (بدنی) است. آیا مسائل روحانی برای خدمت به خدا کافی نیست؟ آیا واقعاً نیاز هست که فیزیک و بدن من نیز برای خدمت آماده شود؟

متون اصلی: ۱قرنتیان ۶: ۱۹-۲۰، ۱قرنتیان ۲۷:۹

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.