در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم زهره که سالها پیش همسرشان را که در ایران ساکن بود، از دست دادند و شرایط سفر به ایران برای او امکان پذیر نبود و نتوانستند حتی در مراسم خاکسپاری همسرشان حضور داشته باشند و یا این غم را با حضور در کنار اقوام و فامیل بگذرانند. بدلیل شباهت شرایط سوگواری این خواهر با اشخاصی که در شرایط کرونا عزیزشان را از دست میدهند، این پادکست تهیه شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.