در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم شیما گفتگو خواهیم کرد که سالهاست در زمینه ورزش، فعالیت می کنند و به طور خاص در ورزش موتورسواری در مسابقات جهانی نیز شرکت داشتند و ضمن شنیدن تجربیات ایشان به بعضی از جنبه های اهمیت و فواید ورزش بر زندگی زنان اشاره خواهیم کرد.   

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.