فصل  هفتم: قسمت چهارم - آمادگی روحانی

ماموریت

دوستان، در این قسمت و در ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به دومین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی روحانی است. قبل از شروع به انجام هر نوع خدمتی، بسیار مهم است که خود را تفتیش کرده، بسنجیم که از لحاظ روحانی در رابطه با خدا کجا ایستاده‌ایم.

متون اصلی: اشعیا ۸:۶، عبرانیان ۷:۱۳

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.