در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم ناهید که بسیار مشتاق، پی گیر و متعهد در امر یادگیری هستند، گفتگو خواهیم کرد تا ضمن شنیدن دیدگاه و اهداف ایشون، نقش و تأثیر کسب دانش و یادگیری را در زندگی مان بیشتر درک کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.