درودی دوباره به همهٔ شما دوستان و همراهان سری مقالات کلیسا چیست. در مقالهٔ گذشته، به ۷ مورد از نکاتی که کلیسا نیست اشاره کردیم. در دو مقالهٔ پیش رو، به هفت مفهوم کتاب مقدسی از کلیسا می‌پردازیم. ما باید بدانیم که کلام خدا تعلیمش و تعریفش از کلیسا چیست و این موضوع، مهم‌تر از نظر من و شما دربارهٔ چیستی کلیسا است.

کتاب‌مقدس تعریف‌های بسیاری را از کلیسا ارائه داده است که شاید تمام آنها در حوصلهٔ این سری مقالات نگنجد. بنابراین، برای اینکه به‌صورت هدفمندتری پیش برویم، فقط به یک رساله از عهد جدید خواهیم پرداخت که بیشترین صحبت و تعلیم را در رابطه با کلیسا داده است: رسالهٔ اَفِسُسیان. این رساله توسط پولس رسول به کلیسای اَفِسس نوشته شده است. هدف این رساله گسترش دید ایمانداران در رابطه با نقشهٔ ازلی و ابدی خدا و فیض او، همچنین شناخت اهداف عالی خدا برای کلیسا می‌باشد. تشویقتان می‌کنم که کل این ۶ باب را به‌عنوان مشق شب مطالعه کنید.

قبل از این که به مفاهیم کلیسا بپردازیم، بیایید ببینیم که خود واژهٔ «کلیسا» (در زبان یونانی اِکلیزیا Εκκλησία) به چه معنا است؟ مفهوم لغوی این کلمه: جمع مؤمنین (جماعت مقدسین) است. در نتیجه، خیلی مهم است از ابتدا این موضوع را درک کنیم که تعالیم و مفاهیمی که کتاب‌مقدس در رابطه با کلیسا ارائه داده است، اغلب مواقع اشاره‌ای به ساختمان یا بنایی نیست و به مشارکت و جمع مؤمنین اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، کلیسا یعنی من و شما! عیسی مسیح نیز در متی ۲۰:۱۸ می‌گوید: «زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم!»

۱- کلیسا بدن مسیح است و عیسی مسیح سر این بدن است. (اَفِسسیان ۱: ۲۲-۲۳، کولسیان ۱۸:۱)
عیسی مسیح تمام تدارکات لازم را برای کلیسای خود دیده است و هر چند تمام قدرت و اقتدار و برتری از آن خداوندمان عیسی مسیح به‌عنوان سر است، اما او به کلیسای خود این اقتدار را بخشیده است تا در آن سهیم باشد و به‌عنوان بدن خود نقش مهمی را در این دنیا و پیشبرد ملکوتش ایفا کند.

۲- کلیسا انسانیت نو در مسیح است. (اَفِسسیان ۱۵:۲، ۲ قرنتیان ۱۷:۵)
هدف عیسی مسیح، این بود که از انسانی که در قید‌و‌بند شریعت بوده و اکنون فیض و محبت او را روی صلیب تجربه کرده است، انسان نو و خلقتی نو بسازد. بنابراین، ما دیگر در مسیح راجع به ۲ نوع انسانیت صحبت نمی‌کنیم، بلکه یک انسانیت نو که همان‌طور که در دوم قرنتیان هم به آن اشاره شده: «هر که در مسیح باشد خلقت تازه‌ای است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان همه چیز تازه شده است!»

۳- کلیسا پادشاهی خدا است بر روی زمین (هموطن مقدسین). (اَفِسسیان ۱۹:۲، یوحنا ۵:۳)
در این مفهوم پادشاهی خدا، ما با مسیح هموطن مقدسین شده‌ایم. واژهٔ انگلیسی «Citizen» که خیلی از ما ایرانی‌ها با آن آشنا هستیم، در این آیه به‌کار برده شده است، یعنی روزی ما در این سرزمین و پادشاهی غریب بودیم؛ اما اکنون به‌عنوان یک شهروند با مسیح هموطن شده‌ایم و پاسپورت آسمان را دارا هستیم!

۴- کلیسا اعضای خانوادهٔ الهی است. (اَفِسسیان ۱۹:۲، رومیان ۱۵:۵)
قسمت دوم اَفِسسیان ۱۹:۲، اشاره می‌کند به عضو و جزئی از خانواده الهی بودن. این به این معنا است که ما در مسیح برادران و خواهران جدیدی داریم که می‌توانیم با آنها در فکر، قلب و روح متحد شده، با هم این کلیسا و خانوادهٔ الهی را تشکیل داده و خدا را نیز «اَبا، بابا» خطاب کنیم! چه افتخار عظیمی!


دوستان، در مقالهٔ بعدی به ۳ مفهموم دیگر از کلیسا با هم خواهیم پرداخت. همچنین، اگر علاقه‌مند هستید مطالب این دروس را در ویدیوهایی کوتاه دنبال کنید، تشویقتان می‌کنم به وب‌سایت «سلام مسیحی» یا شبکه‌های اجتماعی آن سری بزنید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.