نان روزانه

کلام امروز: متی ۱۹: ۴ - ۵ | مطالعهٔ کتاب مقدس: متی ۱۹: ۳ - ۹

مناظره دربارهٔ طلاق

«عیسی در پاسخ گفت: مگر نخوانده‌اید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید، و گفت از همین‌رو مرد، پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد؟» متی ۱۹: ۴ – ۵

قدمت ازدواج به قدمت خود بشر است. تقریبا تمامی تمدن‌ها قوانینی مدون در خصوص امر ازدواج دارند. لذا نزد یهودیان نیز قوانین مدون و گاه پیچیده‌ای در خصوص ازدواج وجود داشت که بر مبنای آن قرارداد ازدواج منعقد می‌گردید. مکاتب مختلف یهودی در خصوص احکام ازدواج و طلاق به تفسیرهای پیچیده و گاه متفاوت از یکدیگر دست می‌یافتند.

در زمان عیسی اکثر فریسیان پیرو دو مکتب شرعی بودند که منشا گرفته از دو عالم یهودی به نام‌های هیلل و شِمای بودند.

در خصوص طلاق، شِمای  در تفسیر خود از تورات معتقد بود که مرد فقط می‌تواند زن خود را به دلیل زنا طلاق دهد، اما هیلل طلاق را حتی برای سوزاندن غذا، مجاز می‌دانست. به‌هر‌حال به جای اینکه تاکیدشان بر وصل باشد، بر فسخ بود، اما آنچه مد‌نظر خداوند بود ، وفادار ماندن زن و مرد در پیوند ازدواج بود.

عیسی ازدواج را امری دائمی تلقی می‌کرد، به همین دلیل در فرمایشات خود بر ازدواج به پیوندی دائمی تاکید می‌کند تا اینکه اسمی از طلاق به میان آورد. آنچه عیسی مسیح در خصوص ازدواج به ما ارائه می‌کند صرفا یک نهاد و یا سنت انسانی نیست بلکه هم اوست که زن و مرد را به وسیله آن به هم پیوند می‌دهد.

عیسی آنان را به کلام  خدا در پیدایش برگرداند و می‌فرماید: «مگر نخوانده‌اید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید، و گفت از همین‌رو مرد، پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن  خواهند شد؟ بنابر‌این، از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می‌باشند. پس آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد.» (متی ۱۹: ۴ – ۶)  هدف خداوند از ابتدا این بود که زن و شوهر‌ها به جای این که دلیلی برای جدا شدن از هم بیابند، باید حواس خود را بر این متمرکز کنند که چطور در محبت شکوفا شده، به زندگی در کنار هم ادامه دهند.

در تمام زندگی‌ها حتما فراز و نشیب وجود دارد، اما بهتر است که بدانیم دو دل که باهم در محبت، متحد گردند حتما برکت خداوند را به تمامی خواهند داشت.

عیسی به ایشان محبت و رحمت خداوند را یادآوری می‌کند، طنین فرمایش مسیح که می‌فرماید: «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت نما.» (متی ۱۹: ۱۹)

کدام همسایه از همسرم به من نزدیک‌تر؟ پس عیسی می‌خواهد که همسران به جای تمرکز بر دلیلی برای جدایی، بر محبت و پیوند تمرکز داشته باشند، که این همه از خداوند نیکوست و باعث بنا و بقای زندگیست.

 

 

مطالعهٔ کتاب مقدس

متی ۱۹: ۴ - ۵

«عیسی در پاسخ گفت: مگر نخوانده‌اید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید، و گفت از همین‌رو مرد، پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد؟»

متی ۱۹: ۳ - ۹

۳فَریسیان نزدش آمدند تا او را بیازمایند. آنان پرسیدند: «آیا جایز است که مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟» ۴عیسی در پاسخ گفت: «مگر نخوانده‌اید که آفرینندۀ جهان در آغاز ”ایشان را مرد و زن آفرید“، ۵و گفت ”از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد“؟ ۶بنابراین، از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می‌باشند. پس آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد.» ۷به وی گفتند: «پس چرا موسی امر فرمود که مرد به زن خویش طلاقنامه بدهد و او را رها کند؟» ۸ایشان را گفت: «موسی به سبب سختدلی شما اجازه داد که زن خود را طلاق دهید، امّا در آغاز چنین نبود. ۹به شما می‌گویم، هر که زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است.»

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.