دوستان و همراهان عزیز پادکست خواهرانه، در قسمت یازدهم از فصل جدید، خواهران عزیز «آتنا فولادی» و «سارا محیی»، در مورد منِ بدهکار و برخی از دلایل زمینه‌ساز چنین رویۀ فکری و رفتاری صحبت کرده، با اشاره به برخی از تأثیرات آن بر شخص و اعضای خانواده، به توضیح برخی از راهکارها و قدم‌های کمک‌کننده می‌پردازند. امید است شنیدن این پادکست، کمکی باشد در جهت آگاهی و شناخت هر چه بیشتر نگرش و عملکرد ما در خانواده و در صورت نیاز به اصلاح و تغییر، برداشتن قدم‌های آگاهانه و کمک‌کننده.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.