دوستان و همراهان عزیز پادکست خواهرانه، در قسمت پنجم از فصل ششم، خواهران عزیز «آتنا فولادی» و «سارا محیی»، در مورد اهمیت نوع نگرش ما نسبت به مقولۀ سرنوشت و اثر آن بر چگونگی تأثیرگذار بودن صحبت می‌کنند. امید است با باور حق انتخاب و اثرگذاری که خدا به ما بخشیده، فرصت زندگی را غنیمت شمرده، با اعتماد و توکل به خدا و با به‌کارگیری توان و ابزارهای در دسترس، برای سازندگی و بنا قدم برداریم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.