مزمور ۲۳:۷۳- ۲۴

ولی من دائماً با تو هستم. تو دست راست مرا تأیید کرده‌ای. موافق رأی خود مرا هدایت خواهی نمود و بعد از این مرا به جلال خواهی رسانید.

گرهارد هم

همیشه نزدیک به خدا زندگی‌کردن کار ساده‌ای نیست، زیرا نیروهای شریر همواره مشغول وسوسه هستند تا رابطهٔ ما را با خدا دستخوش تلاطم گردانند، اما خدا را شکر که عیسی خیلی نیرومندتر از شیطان است. کسانی که مسیح را می‌شناسند، می‌توانند روی محافظت او در مواقعی که شریر زیرکانه می‌کوشد وسوسه‌شان نماید، حساب کنند. من این را اغلب در سیبری تجربه کرده‌ام. هنگامی که هنوز در منطقهٔ قطبی که درجهٔ برودتش در زمستان چیزی زیر 56 درجه صفر است، زندگی می‌کردم، روزی کا.گ.ب به من پیشنهاد کرد که از سرما خلاصم کند، به شرطی که در «یک مورد کوچک» به ایشان کمک کنم. به من یک کار خوب و راحت در اردوگاه زندان با اتاقی راحت و گرم پیشنهاد شد تا از آنجا بتوانم به صحبت‌هایی که میان دیگر زندانیان مسیحی رد و بدل می‌شد گوش بدهم. تنها کاری که لازم بود انجام دهم این بود که محتوای گفتگوها را به کا.گ.ب گزارش دهم. «ما فقط می‌خواهیم بدانیم اینها دربارهٔ چه جور مسائلی حرف می‌زنند.» پیشنهادشان بسیار وسوسه کننده بود. به دور از سرما و کار اجباری، اما خداوند آنجا بود تا یاریم دهد. من متوجه پلیدی و شرارتی که در پس این پیشنهاد بود، شدم. پرسیدم: «آیا می‌دانید یهودا پس از خیانتش چه کار کرد؟» آن مرد سرش را تکان داد. گفتم: «یهودا خودش را کشت… و من می‌خواهم زنده بمانم.»
گفتگوی ما به پایان رسید. من جای گرم و کار راحت را از دست دادم. مجبور بودم به میان سرما باز گردم، اما دلم گرم گرم بود. همیشه شیطان به ما پیشنهاد سازشکاری و اغماض می‌کند، پس باید مراقب باشید. مسیحیانی که تن به سازش می‌دهند، دیگر نه برای خدا ارزشی دارند و نه برای انسان. تنها آنانی که در هر جا و تحت هر شرایطی به خداوند وفادار باقی می‌مانند، ارزش دارند.