دوم تیموتاؤس ۷:۴- ۸

جنگ نیکو را جنگیده‌ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته‌ام. اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد نه تنها به من، بلکه به همه آنان که مشتاق ظهور او بوده‌اند.

پرداخت بها

• مبشری چینی پس از گذراندن سال‌های بسیاری در زندان:
«اگر رنج به‌خاطر ایمان را به‌عنوان یک موهبت بپذیرید، دوستتان خواهد شد و شما را به خدا نزدیکتر خواهد نمود.»
• شبانی ایرانی: در مراسم خاکسپاری رهبر شهید مسیحی، کشیش هایک هوسپیان مهر:
«درست مانند واقعه سنگسار کردن استیفان، با انداختن هر یک سنگ، پولس دیگری برخواهد خاست.»
• قاضی روس خطاب به یک مسیحی در حین دادرسی:
«اینکه تو به خدا اعتقاد داری اصلاً برای ما مهم نیست، اما تا زمانی که به آسمان نرفته‌ای، دست از زندگی کردن مطابق کتاب مقدس بردار.»
جواب آن مسیحی:
«عالیجناب، اگر من روی زمین بر طبق کتاب مقدس زندگی نکنم، هرگز به آسمان نخواهم رفت.»
• مبشر چینی:
« مسیحیان بسیاری به خاطر ایمانشان کشته شده‌اند، اما بدین سبب افراد بیشتری برای خداوند برخاسته‌اند.»
• جی کی چسترتن G K Chesterton) ):
«مسیحیت بارها مرده و دوباره از مردگان برخاسته است، چرا که خدایی دارد که راه بیرون آمدن از قبر را به خوبی می‌داند.»