اولین سفر با کشتی در تاریخ دنیا

با گذشت زمان خیلی طولانی، تعداد انسان‌ها بر روی زمین زیاد شد. اما متأسفانه آنها بسیار ظالم شده بودند، برای همین هم خداوند تصمیم گرفت تا این انسان‌های ظالم را با سیل و توفان نابود کند.

هنگامی‌که خداوند از بهشت به زمین نگاه می‌کرد، مرد ی نیکو که «نوح» نامیده میشد را دید. نوح دوست خدا بود و خداوند او را از توفانی که می‌خواست بر روی زمین بفرستد مطلع نمود. خداوند به نوح فرمان داد که یک کشتی بزرگ بسازد و دستورکامل ساخت کشتی را نیز به او داد.

شکی نیست مردمان شریر به نوح می‌خندیدند و پوزخند می‌زدند، چون نوح در حال ساختن کشتی در جایی بود که حتی آب برای شناور‌کردنش وجود نداشت.

ولی نوح با اطاعت از دستور خداوند به کار ساختن کشتی ادامه داد. او به کلام خدا ایمان داشت، ضمن اینکه در مورد آمدن روز داوری خداوند نیز برای مردم موعظه می‌کرد.

عاقبت بیش از یک‌صد سال کشتی ساخته شد. خداوند به نوح و خانوادهٔ هشت‌نفرهٔ او گفت وارد کشتی بشوند. خداوند ترتیبی داد تا یک جفت از تمامی پرندگان، خزندگان و انواع حیوانات وارد کشتی بشوند تا نسل آنها زنده بماند.

وقتی همهٔ آنها به سلامتی وارد شدند، خداوند در کشتی را بست. بعد از هفت روز بارش باران شروع شد و به مدت چهل شبانه‌روز بدون توقف می‌بارید. باران مثل سیل از آسمان می‌بارید و آب تمام زمین را در‌بَر گرفت تا جایی که هیچ خشکی و یا موجود زنده‌ای بر روی زمین وجود نداشت.

خانوادهٔ نوح و کشتی ایشان در ارتفاع زیادی از زمین بر روی آب‌ها شناور بودند. بعد از روزهای زیادی آب‌ها کم‌کم شروع به فروکش‌نمودن کردند و کشتی نوح بر روی کوه‌های آرارات فرود آمد. یک‌روز نوح پنجرهٔ کشتی را باز کرده و کبوتری را به بیرون فرستاد. بعد از مدتی کبوتر به کشتی برگشت؛ زیرا که نتوانسته بود زمینی خشک پیدا کند. یک هفته بعد، نوح دوباره کبوتر را بیرون فرستاد. این بار کبوتر با برگی بر منقارش برگشت. حال می‌بایست آب‌ها تا زیر درختان پایین آمده باشد! دفعهٔ بعدی که نوح کبوتر را بیرون فرستاد، او دیگر برنگشت. آنگاه نوح دانست که زمین باید خشک شده باشد.

خداوند به نوح و خانواده‌اش فرمود که از کشتی خارج شوند. نوح برای نجات خود و خانواده‌اش بسیار شکرگزار بود و به همین دلیل مذبحی برای پرستش خداوند برپا نمود. در آنوقت خداوند رنگین‌کمان زیبایی در آسمان آفرید. خداوند به نوح فرمود، این علامتی است از اینکه او دیگر هرگز دنیا را با سیل نابود نخواهد کرد. پیدایش فصل ۶ و ۷ و ۸ و فصل ۹ آیات ۱ تا ۱۸


والدین: 

زیرا تو ای خدا، از شرارت بیزار هستی و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند.

مزامیر فصل ۵ آیه ۴

کودکان:

  1. چه کسی به نوح دستور ساختن کشتی را داد؟
  2. به‌جز نوح و خانواده‌اش چه چیز دیگری در کشتی وجود داشت؟
  3. چرا خداوند در آسمان رنگین‌کمان آفرید؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.