اولین گناه

برای مدتی که ما زمان آن را نمی‌دانیم، آدم و حوا در باغ زیبای عدن به آرامی زندگی می‌کردند. ایشان با خداوند مثل کسی که با دوستش صحبت می‌کند، حرف می‌زدند و هر آنچه خداوند به ایشان می‌گفت را انجام می‌دادند و شرارت را نمی‌شناختند.

با این وجود لازم بود آدم و حوا یاد بگیرند که دستورات خداوند را اطاعت کنند. خداوند به آدم و حوا فرمود: «شما می‌توانید از میوهٔ همهٔ درختان باغ بخورید به‌جز یک درخت. اگر از میوه آن درخت بخورید خواهید مُرد.»

در میان جانوران مار هم وجود داشت. شیطان، یعنی آن روح پلید که ما را به گناه وسوسه می‌کند، وارد مار شد و زن را به گناه وسوسه کرد.

مار به حوا گفت: «تو نخواهی مُرد. خدا خوب می‌داند که اگر تو آن میوه را بخوری، حکمت خواهی یافت و قدرت تشخیص نیک و بد را خواهی داشت.»

حوا به حرف مار گوش داد. او به میوهٔ درخت نگاه کرد و فکر کرد چه خوشمزه می‌تواند باشد، و چه عالی خواهد بود اگر این میوه به او حکمت هم ببخشد. پس با نادیده گرفتن دستور خدا از میوهٔ آن درخت خورد و مقداری هم به آدم داد. او نیز از آن میوه خورد.

در آن غروب وقتی آدم و حوا صدای خدا را شنیدند، مثل همیشه به حضور خدا نرفتند، بلکه با ترس خودشان را مخفی کردند.

به‌خاطر بی‌اطاعتی‌شان، خداوند به حوا فرمود: «تو از درد و مشکلات رنج خواهی بُرد، و شوهرت بر تو تسلط خواهد داشت.» و خدا به آدم گفت: «چونکه به حرف همسرت گوش دادی و کار خطایی که به تو گفت را انجام دادی، تو نیز تمام ایام عمرت با رنج و سختی و عرق پیشانی در میان خار و خاشاک زحمت خواهی کشید.» خداوند مار را هم لعنت کرد.

آدم و حوا دیگر اجازه نداشتند در آن باغ زیبا سکونت کنند. خداوند آنها را از باغ عدن بیرون راند و فرشته‌ای با شمشیری آتشین در مقابل دَرِ باغ قرار داد.

کودکان: ۱-


والدین: 

همان‌طور که به‌خاطر بی‌اطاعتی آدم عدهٔ زیادی گناهکار شدند، به‌خاطر اطاعت مسیح عده زیادی نیز عادل شدند.

رومیان فصل ۵ آیه ۱۹

کودکان:

  1. چه کسی حوا را وسوسه نمود؟
  2. چرا آدم و حوا خود را از خداوند پنهان نمودند؟
  3. چه کسی آدم وحوا را از باغ عدن بیرون راند؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.