درآغاز

کتاب مقدس با خدا شروع می‌کند. خداوند آسمان‌های زیبا را در بالا و زمین را در پایین برای ما آفرید تا بر آن زندگی کنیم. زمانی وجود داشت که همه جا تاریکِ تاریک بود. نه پرنده‌ای بود و نه حیوانی و نه حتی صدای خندهٔ کودکی به گوش می‌رسید.

سپس خداوند فرمود: «روشنایی بشود» و ناگهان روشنایی شد. خداوند روشنایی را از تاریکی جدا ساخت آنها را «روز» و «شب» نامید. و این اتفاقی بود که در همان روز اول افتاد.

در روز دوم، خداوند شروع به آفرینش دنیایی زیبا نمود. او آب‌ها را از هوا جدا ساخت و آسمان آبی پدیدار گشت.

در روز سوم، خداوند آب‌ها را در اقیانوس‌ها، نهرها و رودها جمع نمود و زمین خشک ظاهر گردید. او دشت‌ها، تپه‌ها و کوه‌ها را با چمن‌زارها، گل‌ها، تاکستان‌ها و درختان پوشانید. زیتون، سیب، گیلاس، هلو، میوه‌های دانه‌دار و انواع بوته‌ها نمو کردند.

در روز چهارم، خدا جسمی درخشان و مدور در آسمان قرار داد. آن خورشید بود. در شب، ماه درخشان پدیدار شد و آسمان با ستارگان زیادی نقطه‌چین شد.

در روز پنجم، همه جا سروصدا بود. خلقت خداوند در این روز چه بود؟ او پرندگان را آفرید که در آسمان پرواز کنند و ماهی‌ها را که در آب‌ها شنا کنند. آنان در اندازه‌ها، شکل‌ها و رنگ‌های متفاوت آفریده شده بودند. نهنگ‌‌ها، ماهی‌های طلایی، گنجشگ‌ها، غازها و شتر‌مرغ‌ها قسمت کوچکی از مخلوقات بسیاری بودند که خداوند آفریده بود.

در روز ششم، بهایم، خزندگان و حیوانات دیگری آفریده شدند. خداوند گاوان، اسبان، گوسفندان، سگ‌ها و گربه‌ها، شیران، پلنگان، خرس‌ها و خرگوش‌ها را آفرید. این هدیهٔ تولد شگفت‌انگیزی بود که خداوند برای اولین انسان، یعنی آدم، در همان روز خلق کرد، آیا اسم اولین انسان را می‌دانید؟ در داستان بعدی در مورد او خواهید خواند.

در روز هفتم، خداوند استراحت کرد .او این روز را روزی مقدس نامید، زیرا که او تمام کار نیکوی خود را به اتمام رسانیده بود.

پیدایش فصل ۱ و فصل ۲ آیات ۱ تا ۳

والدین: 

با ایمان است که در می‌یابیم عالم‌ به‌وسیلهٔ کلام خدا شکل گرفت.

عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۳

کودکان:

  1. چه کسی تمام موجودات زنده را آفرید؟
  2. آیا می‌توانید چند چیز زیبا که خداوند آفرید را نام ببرید؟
  3. در طی چند روز خداوند دنیا را آفرید؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.