فرشتگان خبر خوش را اعلام می‌کنند

چند ساعتی از به‌دنیا‌آمدن عیسی می‌گذشت، سکوت شب بیت‌لحم را فرا گرفته بود و در فاصله‌ای دور سگی پارس می‌کرد. شهر خواب‌آلوده نمی‌دانست که چه اتفاق بزرگی اتفاق افتاده است. کمی دورتر از شهر، در دامنهٔ تپه‌ها، چوپان‌هایی بودند که در تاریکی شب از گلهٔ خود مراقبت می‌کردند. ناگهان نوری خیره‌کننده از آسمان اطراف آنها را روشن کرد و فرشته‌ای ظاهر شد. چوپان‌ها از دیدن فرشته ترسیده بودند، اما فرشته به آنان گفت: «نترسید، من برای‌تان خبر بسیار خوبی آورده‌ام. مسیح، آن نجات‌دهنده اکنون در بیت‌لحم به دنیا آمده است، او در یک آخور در قنداقی پیچیده شده است.» ناگهان با آن فرشته، سپاهی بزرگ فرشتگان آسمانی ظاهر شد و صدای پرستش آنها که می‌گفتند: «خدا را در برترین آسمان‌ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می‌باشند صلح و سلامتی باد»، همه جا را پُر کرد. آنگاه فرشتگان به همان سرعتی که آمده بودند، ناپدید شدند. سپس چوپان‌ها با شتاب تپه‌ها و دشت‌ها را پشت سر گذاشتند تا خود را به بیت‌لحم رسانده و واقعه عجیبی را که خداوند خبرش را به آنها داده بود، به چشم ببینند. آنها  نوزاد را همان‌طور که فرشتگان گفته بودند، پیدا کردند و از ملاقاتشان با فرشتگان و همهٔ چیزهایی که فرشته دربارهٔ نوزاد گفته بود، برای یوسف و مریم تعریف کردند. عاقبت چوپان‌ها نزد گله‌شان برگشتند. آنها این خبر خوش را با همهٔ کسانی که در راه می‌‌دیدند در میان می‌گذاشتند و خداوند را شکرگزاری می‌کردند.

و اما فرسنگ‌ها آن طرف‌تر، چند ستاره‌شناس ستاره‌ای درخشان را در مشرق دیدند. آنها می‌دانستند که این ستاره علامت خداوند، پادشاه و جات‌دهنده‌ای است که به دنیا آمده است. آنها با سرعت شترهای خود را بار زدند و به‌طرف اسرائیل حرکت کردند. در اسرائیل آنها پرسیدند: « کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستارهٔ‌ او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده‌ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم.» آنها جواب دادند: « باید در بیت‌لحم متولد شود زیرا میکای نبی چنین پیشگویی کرده است.» آن شب آن ستارهٔ درخشان به‌طرف بیت‌لحم در حرکت بود. آن ستاره مردان را به جایی که عیسی بود هدایت کرد. ستاره‌شناسان از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدند و از دیدن عیسی بسیار خوشحال بودند! آنها در مقابل کودک زانو زدند و او را پرستش کردند. سپس صندوقچه‌های خود را باز کردند و هدایایی از طلا و عطریات به او تقدیم کردند. احتمالاً این کار خداوند بود که نیاز خادمین امینش یوسف و مریم را برطرف کرد.

لوقا فصل ۲ آیات ۸ تا ۲۰
متی فصل ۲ آیات ۱ تا ۱۲

والدین: 

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد.

یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶

کودکان:

  1. چرا چوپان‌ها در شب بیرون بودند؟
  2. چه کسی به چوپان‌ها گفت که عیسی به‌دنیا آمده است؟
  3. چه چیزی مردان ستاره‌شناس را به‌طرف عیسی هدایت کرد؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.