عیسی تعمید گرفته و آزمایش می شود

کتاب مقدس در مورد زمانی که عیسی کودک بود، چیز زیادی نمی‌گوید. ما می‌دانیم که او در ناصره به دنیا آمده بود و با پدر و مادرش زندگی می‌کرده است. 

عیسی نه تنها در جسم، بلکه در حکمت نیز رشد می‌کرد. حکمت یعنی دانش‌ فهم‌ چیزهایی که‌ ازسوی‌ خدا الهام‌ می‌شود. کتاب مقدس به ما می‌گوید که او مورد رضایت خدا و مردم بود. اینک زمان به‌وقوع رسیدن سخنان جبرائیل رسیده بود. عیسی به‌طرف رود اردن ، جایی که یحیی تعمید‌دهنده در حال تعمید مردم بود، حرکت کرد. اطراف یحیی را گروهی از رهبران مذهبی، باجگیران، سربازان، و مردمان عادی گرفته بودند. یحیی به آنها می‌گفت: « به‌زودی شخصی خواهد آمد که مقامش بالاتر از من است و من حتی لایق نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. شما باید از گناهان‌تان توبه کنید. حریص و خودخواه نباشید. اگر بیشتر از نیاز خود لباس و غذا دارید، به دیگران کمک کنید. کارتان را به‌درستی و نیکویی انجام دهید، بدون غُر‌غُر و شکایت‌کردن. این چیزی است که خداوند از شما می‌خواهد.» به این ترتیب یحیی با چنین نصایحی، کلام خدا را به مردم می‌گفت و مژده می‌داد که ملکوت خدا نزدیک است.» تا اینکه یک روز عیسی پیش یحیی رفت تا از او تعمید بگیرد، ولی یحیی گفت: «این منم که باید از تو تعمید بگیرم.»  عیسی جواب داد: «مرا تعمید بده؛ چون با این کار حکم خدا را انجام می‌دهیم.» پس یحیی او را تعمید داد. در همان لحظه که عیسی از آب بیرون می‌آمد، آسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت. سپس ندایی از آسمان شنیده شد که: «این فرزند عزیز من است که از او خشنودم.»

آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا دعا کند و روزه بگیرد. پس عیسی برای چهل‌شبانه روز روزه گرفت. او هیای گزسنه بود و در این مدت، شیطان آمد تا او را وسوسه کند. او می‌خواست که عیسی او را خدمت کند. پس برای آزمایش او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی، این سنگ‌ها را به نان تبدیل کن.» بعد شیطان عیسی را به بالاترین نقطه معبد برد و به او گفت: « اگر تو پسر خدا هستی خودت را از اینجا به پایین بینداز، چون خدا قول داده است که فرشتگانش را بفرستد تا تو را از خطر حفظ کنند…» اما تلاش‌های شیطان برای وسوه‌کردن عیسی بی‌فایده بود. در آخر، شیطان او را به کوهی خیلی بلندی برد تا از آن بالا همهٔ سرزمین‌ها و ثروت آن را ببیند. او گفت: «اگر مرا بپرستی همهٔ اینها را به تو خواهم داد.» اما شیطان نتوانست کاری کند تا عیسی از أرادهٔ خداوند رو برگرداند و او را بپرستد. عیسی در مقابل همهٔ وسوسه ها و آزمایش‌ها با کلام خدا شیطان را شکست داد. سپس فرشتگان آمدند تا او را خدمت کنند. عیسی سی‌ساله بود که خدمتش را در موعظه، تعلیم و شفا شروع کرد.

متی فصل ۳ آیات ۱۳ تا ۱۷ و فصل ۴ آیات ۱ تا ۱۱
مرقس فصل ۱ آیات ۱ تا ۱۳
لوقا فصل ۳ آیات ۱۵ تا ۲۳
یوحنا فصل ۱ آیات ۲۵ تا ۳۴

والدین: 

عیسی خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یکبار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد.

عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۵

کودکان:

  1. چه کسی گفت: «این پسر محبوب من است؟»
  2. چه کسی مسیح را در بیابان وسوسه کرد؟
  3. مسیح چطور در مقابل شیطان مقاومت کرد؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.