چه کسی؟ کجا؟ چه وقت؟ برای دانستن جواب، قسمت قبل را مطالعه کنید.

پیشگیری از خیانت

 

«از موقعیتِ گناه، به اندازۀ خود گناه دوری کنید.»

طراوت در رابطه: بهترین راه برای جلوگیری از شکل‌گیری خیانت، ساختن ازدواجی است که نه تنها با تعهد زمان عقد، بلکه با داشتن چنان رابطۀ خوبی باشد که هیچ‌یک از طرفین نخواهند آن را خراب کنند. بودن در چنین ازدواجی، لذت‌بخش و مفرح است. زن و شوهر یکدیگر را تأیید و حمایت کرده، تلاش می‌کنند تا در بخشیدن به یکدیگر از هم پیشی بگیرند. آنان در میانۀ اشک‌ها و لبخندها در کنار یکدیگرند. زن همیشه برای شوهرش نخستین الویت است و شوهر نیز برای زن همیشه الویت دارد. با داشتن چنین ازدواجی، دیگر نه فضا و نه آرزویی برای ورود شخص سوم وجود خواهد داشت.
در انتقادها سختگیری نکنید: شوهری که پس از خیانت به‌شدت پشیمان بود، می‌گفت: «نمی‌خواهم کارم را توجیه کنم. کارم اشتباه بود. اما نیاز دارم تا همسرم بداند که بعد از سال‌ها تحمل باران اسیدی انتقادهای او، بالاخره کسی را پیدا کردم که مرا پذیرفت و من هم فریبش را خوردم.» خانم او نیز بعد از اینکه گفت: «من آن چیزها را فقط برای خوبی‌اش گفتم»، متوجه شد که چگونه با این رفتار، شوهرش را از خود رانده بود.

هوشیاری در مقابل خطر: خانمی از یکی از همکارانش پیشنهاد رابطه دریافت کرد. او کمی از این تملق خوشحال شد، اما به آن مرد گفت که از رفتار او ناراحت شده است. سپس ماجرا را برای شوهرش تعریف کرد و بعد هم به آن مرد گفت که شوهرش را در جریان گذاشته است. آن مرد دیگر هرگز این کار را تکرار نکرد و اعتماد مرد به همسرش نیز بسیار بیشتر شد.
شوهری که تحت تأثیر دختر جذابی در محل کارش قرار گرفته بود، بعد از مدتی کشمکش با خود تصمیم گرفت ماجرا را با همسرش در میان بگذارد. آن زن از شنیدن این داستان ناراحت شد، اما هر دوی آنان خوشحال بودند؛ زیرا پذیرا‌بودن نسبت به یکدیگر، این امکان را فراهم کرد تا وی بتواند در مورد این مسئله صحبت کند. آن مرد می‌گفت که پس از این ماجرا، دیگر مشکلی با احساسات خود نداشت. او این حقیقت را ثابت کرد که در مخفی‌کاری، ضعف پنهان است و در باز‌بودن، قدرت وجود دارد.

دوری از موقعیت نادرست: اگر می‌خواهید از آسیب دور بمانید، عقل سلیم حکم می‌کند که به‌جای راه رفتن در خیابان، در مسیر امن پیاده‌رو قدم بردارید. وفادار ماندن به یکدیگر می‌تواند به معنای رد کردن یک دعوت، تغییر در نحوۀ رفتن به محل کار، یا رد کردن درخواست یک نفر برای کمک باشد. این می‌تواند به معنای احتیاط به خرج دادن در ملاقات‌های اینترنتی نیز باشد. وفاداری یک انتخاب است. در نتیجه، از موقعیت، شخص، مکان یا مکالمه‌ای که منجر به گفتن «دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم» می‌شود، دوری کنید و حتی اگر لازم بود، بی‌پرده آن را به زبان بیاورید.

نمونه‌ای قدیمی در مورد شکست جنسی در امثال ۷ وجود دارد. در این فصل داستان جوانی روایت شده که به‌سوی خانۀ فاحشه‌ای می‌رفت. او در گناه افتاد، چرا که خود را در آن موقعیت قرار داده بود. شوهری را می‌شناختم که در موقعیت مشابهی قرار داشت و هرگز در خیابان خاصی در شهر محل زندگی خود رفت و آمد نمی‌کرد. او چنین توضیح می‌داد: «اگر قرار باشد از آن خیابان عبور کنم، باید از جلوی خانه‌ای رد شوم و ممکن است برای رفتن به داخل آن وسوسه شوم. بنابراین، برای اطمینان، اصلاً حتی به هیچ‌یک از خیابان‌های اطراف آن خیابان نیز نزدیک نمی‌شوم!» حکیمی این را چنین خلاصه کرده: «از موقعیتِ گناه، به اندازۀ خود گناه دوری کنید.»

در نظر گرفتن عواقب: اگر خیانت برملا شود، اندوه بسیاری به‌وجود خواهد آمد. گاهی این اندوه آن‌قدر زیاد است که می‌تواند منجر به فروپاشی روانی و عاطفی شود. رابطۀ یک‌شبۀ شوهری توسط همسرش کشف شد. شوهر می‌گفت: «چند دقیقه لذت برای من، برابر بود با سال‌ها درد برای همسرم. این احمقانه‌ترین کار عمرم بود.» یک شوهر دیگر که نمی‌دانست همسرش با چندین نفر رابطه دارد بعد از دیدن نشانه‌های یک بیماری مقاربتی جدی، متوجه این وضعیت شد. زندگی او نه تنها به دلیل زنای همسرش، بلکه به‌واسطۀ فریبکاری او به نابودی کشیده شد.
(برای بررسی عواقب این مسئله روی کودکان و حلقۀ بزرگ‌تر اطرافیان، بخش «ماندن یا رفتن» در شمارهٔ بعد را بخوانید.)

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.