بند ۱

مسیح صخره حوریب است که می‌جوشد
آب حیات است سلامتی بهر ما
مسیح صخره حوریب است که می‌جوشد
آب حیات است سلامتی بهر ما

میان‌بند

بیا بنوش از عسل شیرین‌تر است او
تا سیراب گردد وجود و روح جانت

فرود

مسیح صخره حوریب است که می‌جوشد
آب حیات است سلامتی بهر ما

بند ۱

مسیح صخره حوریب است که می‌جوشد
آب حیات است سلامتی بهر ما
مسیح صخره حوریب است که می‌جوشد
آب حیات است سلامتی بهر ما

میان‌بند

بیا بنوش از عسل شیرین‌تر است او
تا سیراب گردد وجود و روح جانت

فرود

مسیح صخره حوریب است که می‌جوشد
آب حیات است سلامتی بهر ما

شناسنامهٔ سرود
نام: مسیح صخرهٔ حوریب است
نام فینگلیش: Masih sakhreye hourib ast
مصرع اول: مسیح صخره حوریب است که می‌جوشد
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: ورویر آونسیان
زبان اصلی: ارمنی
مشخصات سرود
گام: Dm
آکرد آغازین: Dm
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: متوسط
سرعت دقیق: ۱۰۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: در حضور قوم خدا
آیات مرتبط: