بند ۱

محبت خدا در صلیب عیسی
بهر ما شد عیان، مهر وی در جهان
وقتی او را فدا کرد، تا بهرم بمیرد

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

بند ۲

بر روی جلجتا،‌ وقتی او ندا کرد
همه چیز تمام شد، نجاتم تضمین شد
نقشهٔ الهی‌اش در وجودم مُهر شد

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

مشخصات سرود

  • گام: Dm
  • آکرد آغازین: Dm
  • ریتم: 6/8
  • میزان سرعت: آهسته
  • سرعت دقیق: ۷۰
  • سرود مشابه: خواهم هر روز با تو راه روم

شناسنامهٔ سرود

  • نام فینگلیش: Mohabate khodaa dar salibe eisaa
  • مصرع اول: محبت خدا در صلیب عیسی
  • مترجم: هایک هوسپیان
  • زبان اصلی: عربی

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.