بند ۱

محبت خدا در صلیب عیسی
بهر ما شد عیان، مهر وی در جهان
وقتی او را فدا کرد، تا بهرم بمیرد

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

بند ۲

بر روی جلجتا،‌ وقتی او ندا کرد
همه چیز تمام شد، نجاتم تضمین شد
نقشهٔ الهی‌اش در وجودم مُهر شد

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

بندگردان

جلال بر نامش، برای فیضش
آن قدر دوست داشت جهان را
که بخشید فرزندش

شناسنامهٔ سرود
نام: محبت خدا در صلیب عیسی
نام فینگلیش: Mohabate khodaa dar salibe eisaa
مصرع اول: محبت خدا در صلیب عیسی
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: هایک هوسپیان
زبان اصلی: عربی
مشخصات سرود
گام: Dm
آکرد آغازین: Dm
ریتم: ۶/۸
میزان سرعت: آهسته
سرعت دقیق: ۷۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: خواهم هر روز با تو راه روم
آیات مرتبط: