در یکی از سفرهایی که با برادر اندرو، این خادم بزرگ کلیسای جفا دیده، به اندونزی داشتم، گروهی از رهبران مسیحیاز یکی از بزرگترین شهرهای جزیره جاوا به دیدن ما آمدند، و با هیجان بسیار گفتند: «اندرو! ما در کتاب اعمال رسولان زندگی می‌کنیم. ما شاهد رشد کلیسا، شفاها، معجزات و ایمان ‌آوردن ‌مردم به شکلیخارق‌العاده‌ هستیم. آنها گفتند: «با ما بیایید، به کلیسای ما بیایید، و آن موقع در میان صفحات کتاب اعمال رسولان راه خواهید رفت».

سپس اندرو به آنها نگاه کرد و گفت: «کتاب اعمال! بسیار خوب، من را ببرید تا جفایی که در آن هستید را ببینم».

آنها گفتند: «جفا! ما جفایی نداریم. ما در اینجا کارهای بسیار خوبی انجام داده‌ایم و همه ما را دوست دارند».

اندرو لبخندی زد و گفت: «پس نمی‌توانید در کتاب اعمال زندگی کنید».

 

کتاب اعمال رسولان

مقدمه

 

این حقیقت دارد، بله در کتاب اعمال شاهد معجزات هستیم. همچنین شاهد رشد کلیسا و ایمان‌ آوردن افراد هستیم. اما جدی‌ترین موضوع در این کتاب، موضوع جفا است. در اولین باب‌ها می‌بینیم که روح‌القدس نزول می‌کند، واقعه پنطیکاست رخ می‌دهد، و رشد عظیمی در اورشلیم اتفاق می‌افتد. اما زمان زیادی نگذشت که رسولان به سوی تازیانه‌ها هدایت شدند، بعد از آن استیفان سنگسار شد، سپس پولس اقدام به آزار رساندن به کلیسا کرد و پس از آن، پطرس به زندان افکنده شد. کلیسا به‌ واسطه جفایی سخت پراکنده شد.

نکته جالب این است که این موضوع چیزی بود که خدا می‌خواست. چرا که جفا به افراد قدرتی را می‌بخشد که تا پیش از آن هرگز نداشتند. قدرتی که آنها را بیرون می‌فرستد تا نزد مردم و جاهایی بروند که تا کنون انجیل را نشنیده‌اند.

بنابراین اگر انجیل گسترش یافت و به امت‌ها رسید…. باید قدردان جفا بود. جفا، نیروی محرکه انجیل است.

از همین رو بود که انطاکیه به عنوان اصلی‌ترین کلیسای فرستنده به ‌جای اورشلیم شناخته شد. پولس جفا رسان تبدیل شد به پولس جفا دیده. او در لستره سنگسار شده؛ توسط توده مردم مورد حمله قرار گرفت، در فیلیپی به زندان انداخته شد، در بیریه آزار دید و در افسس نزدیک بود توسط جمعیت کشته شود. سپس از آزاری که در اورشلیم دید جان سالم به در برد و یک سوم پایانی کتاب را به عنوان یک زندانی گذراند. از توطئه قتلی که برای او کشیده بودند جان سالم به در برد و در حالی که در حصر خانگی بود وارد روم شد.

این همان جایی است که کتاب به اوج خود می‌رسد، جایی که پولس همچنان در حصر خانگی به سر می‌برد.

اما چرا به این شکل؟ به این خاطر که خدا از طریق درد و زنجیر‌های جفا، انجیل را به سراسر دنیا رساند. نکته کتاب همین است. اعمال رسولان، بدون جفا، هیچ معنایی ندارد. انجیل صرفاً به ‌خاطر جفا بود که گسترش پیدا کرد.

جفا، موتور انجیل است، و این طریق خدا است.

ممکن است… هرچند این یک حقیقت شناخته نشده‌ است… ممکن است همچنان طریق خدا همین باشد.

پس بیایید به کتاب‌ اعمال رسولان برویم و از داستان‌های کلیسای جفا دیده استفاده کنیم تا به ‌واسطه قلب تپنده کتاب، به چالش کشیده شویم.

 

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.