ایمان پرمخاطره - قسمت هفتم

در اوج تاریکی شب،‌ مردی را در زنبیلی یک متری، از پنجره‌ ساختمانی به پایین می‌‌فرستند! وقتی که زنبیل به زمین می‌رسد...

ایمان پرمخاطره - قسمت ششم

در اوج تاریکی شب،‌ مردی را در زنبیلی یک متری، از پنجره‌ ساختمانی به پایین می‌‌فرستند! وقتی که زنبیل به زمین می‌رسد...

ایمان پرمخاطره - قسمت سوم

در فصل ۷ اعمال رسولان، اولین مسیحی شهید می‌شود. استیفان، یهودی که یونانی زبان است و در اورشلیم زندگی می‌کند، […]

ایمان پرمخاطره - مقدمه

در یکی از سفرهایی که با برادر اندرو، این خادم بزرگ کلیسای جفا دیده، به اندونزی داشتم، گروهی از رهبران […]