مهان‌نوازیِ ساده یک زوج سال‌ها بعد جان ِیک رهبر مسیحی را نجات داد.

”پروانه در پِکَن بالهای خود را تکان می‌دهد و انقلابی در قاره دیگر اتفاق می‌افتد.”

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.