فصل  پنجم - قسمت ۱۵

ماموریت

در ادامهٔ فصل پنجم پادکست‌های مأموریت، امروز به مبحث کلیسا و به‌طور خاص، زمانی که کلیسا چالشی برای ایمان مسیحی ما می‌شود، می‌پردازیم. (کلیسای ساختمانی یا خانگی)

۱۰ دلیلی که نوجوانان و جوانان کلیسا را ترک می‌کنند:

 1. کلیسا برایشان جذاب نبوده و حوصله‌سر‌بر است
 2. فشار و اجبار برای رفتن به کلیسا
 3. دیدن رفتارهای متناقض از شبان؛ یا اعضا؛ یا والدین در کلیسا
 4. قضاوت‌شدن افرادی که به ایمانشان شک دارند، از طرف کلیسا
 5. سخت‌گیری مسئول یا شبان مربوطه
 6. سهل‌گیری مسئول یا شبان مربوطه
 7. مواجهه‌شدن با نظرات و عقاید شخصی مسئولین تحت عنوان تعلیم کلام خدا
 8. پیدا‌نکردن پاسخی منطقی برای سؤالاتشان
 9. تشویق‌نشدن ومورد اهمیت واقع نشدن در جمع کلیسایی، همچنین از دید شبان
 10. بله گفتن به نجات و ایمان مسیحی، اما نه گفتن به خانوادهٔ الهی و کلیسا

در پایان، ۳ آیهٔ تشویق‌آمیز از رسالهٔ افسسیان:

 • ۱) عیسی مسیح جانش را برای کلیسا داد. افسسیان ۲۵:۵
 • ۲) خدا از کلیسا برای اهداف و نقشه‌های خودش استفاده می‌کند. افسسیان ۱۰:۳-۱۱
 • ۳) بزرگ‌ترین افتخار در زندگی، عضوی از کلیسای مسیح و خانوادهٔ الهی بودن است. افسسیان ۱۹:۲-۲۲

شما می‌توانید پیشنهادها و انتقادات خود را برایمان ایمیل کنید:

hovan@nlichurch.org

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.