فصل  پنجم - قسمت ۱۶

ماموریت

مقدمه: تفاوت و توضیح کلمات درد، تبعیض، آزار و جفا

۳ مرحلهٔ پیشنهادی «سازمان مادهٔ ۱۸»، برای مقابله با آزار و جفا (۳ حرف پ):

  • پیشگیری: از قبل، به مسائل امنیتی بیندیشیم و به فکر باشیم؛ کسب آگاهی و دادن آن به دیگران برای روز مبادا.
  • پشتیبانی: فعالیت های سازنده در حمایت از قبیل دعا، حمایتگری، توجه به شخص و خانواده.
  • پیگیری: اگر اتفاق افتاد چگونه می‌توانم مسیح‌گونه شخص جفا دیده و کسی که در زندان و در بند است را خدمت کنم؟

۳ عملکرد و طرز فکر منفی در مورد مبحث جفا: (۳ حرف ن)

  • نیندیشیدن: شخص هیچ فکر، نقشه و برنامه‌ای برای پیشگیری در برابر آزار و جفا ندارد. (موضوع مهمی نیست)؛
  • ندانستن: در ادامه، چون هیچ فکر و برنامه ای وجود ندارد، عملکردها هم ندانسته و کم تدبیر است.
  • نپذیرفتن: برای ایمانداران، بهای جفا بسیار سنگین و گران است. آنها این آزار و جفا را بر خود نمی‌پذیرند.

۳ آیهٔ پایانی و تشویق‌آمیز برای زمان جفا:

  • متی ۲۲:۱۰
  • اعمال ۲۲:۱۴
  • ۲قرنتیان ۸:۴-۱۲

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.