فصل  هفتم: قسمت هشتم - آمادگی اجتماعی

ماموریت

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به ششمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی اجتماعی است. چگونه من به‌عنوان خادم عیسی مسیح باید در اجتماع رشد کنم و نسبت به مسائل اجتماعی و پیرامونم آگاه تر باشم؟

متون اصلی: ۱قرنتیان ۱۰: ۳۱، ۱تیموتائوس۱۲:۴

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.