در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم «بلونا» که مشاور کودک و خانواده هستند، گفت‌وگو می‌کنیم و ضمن بررسی اهمیت میزان آگاهی مادران نسبت به تربیت فرزندان شان، به نقش آنها در ایجاد حس اعتماد، امنیت و تعلق در فرزندان نیز خواهیم پرداخت .

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.