موضوع گفت‌وگوی این قسمت از فصل سوم، بررسی چالش‌های مادرانی است که دارای فرزند بیمار یا دچار اختلال خاص هستند. می‌خواهیم از تجربیات بسیار تأثیرگذار و ثمربخش خواهر عزیزی به نام «هرمیک» که به‌عنوان یک مادر، با این چالش‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، استفاده کنیم و به بعضی از راهکارها و طریق‌هایی که در این مسیر به مادر و فرزند کمک می‌کنند، بپردازیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.