فصل  هفتم: قسمت دوم - صفات یک خادم

ماموریت

دوستان، در این قسمت و در ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به پنج صفت بارز یک خادم حقیقی می‌پردازیم و درس‌هایی را از زندگی عیسی مسیح که حقیقتاً با تمام جان ما را خدمت کرد، می‌آموزیم. این صفت‌ها می‌توانند هدف و الگویی عالی برای خدمت ما باشند.

متون اصلی: فیلیپیان ۲: ۵-۱۱، ۲قرنتیان ۴: ۱-۶

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.