در این قسمت از فصل سوم، با خواهر عزیزی به نام «نغمه» که مادر دو نوجوان هستند، گفت‌و‌گو خواهیم کرد و تجربه ایشان را در زمینه نحوه ارتباط و چگونگی ایجاد صمیمت با فرزندانشان خواهیم شنید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.