فصل  ششم - مرگ انسانیت کهنه

ماموریت

جمعهٔ نیک بر همهٔ شما عزیزان گرامی باد. در این قسمت، می‌خواهیم دربارهٔ کار عظیم و نجات‌بخش عیسی مسیح برای ما در رابطه با مرگ انسانیت کهنه با هم کمی صحبت کنیم. مرگ انسانیت کهنه پنج مرحله دارد: 

۱) آگاهی به وضعیت گناه
۲) اقدامی انجام دادن؛  (توبه و اعتراف)
۳) بازگشت ۱۸۰ درجه از مسیر؛ 
۴) پذیرفتن هویت جدید در مسیح؛  
۵) پاکسازی روزانهٔ بدن و قلبمان.  

متن اصلی: غلاطیان ۲: ۱۹- ۲۱

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.