در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم آیدا که سالها در زمینه هنر نقاشی فعالیت می کنند، گفتگو خواهیم کرد تا ضمن شنیدن تجربیات و احساسات ایشون در این زمینه، نقش و تأثیر این هنر را در زندگی شخصی و اجتماعی مان بیشتر درک کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.