در این قسمت می خواهیم به نقش و اهمیت موسیقی در زندگی بپردازیم و در  این خصوص با خواهر عزیزی به اسم نازنین گفتگو خواهیم کرد که سالهاست در زمینه موسیقی و بخصوص ساز پیانو تجربه و مطالعه دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.