همراهان عزیز پادکست خواهرانه، یکی دیگر از چالش‌های دنیای زنان، مربوط به دوران قاعدگی است که در این قسمت به آن می‌پردازیم. بدین منظور، با خانم دکتر «پریسا بهرامیان»، روانشناس بالینی، مدرس و لایف کوچ، گفت‌وگو کرده، تعریفی دقیق از قاعدگی و ابعاد فیزیولوژیکی آن ارائه می‌دهیم. همچنین، از نظر روان‌شناسی فردی و جامعه‌شناسی این موضوع را بررسی کرده، به برخی از چالش‌های زنان در زمینهٔ نگرش فرهنگی و در خانواده و محیط کار اشاره می‌کنیم. امید است با افزایش آگاهی فردی و جمعی، به‌شکل درست و سالم با این پدیدۀ طبیعی در خلقت زن برخورد شود.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.