نان روزانه

کلام امروز: عزرا ۶: ۱۴ | مطالعهٔ کتاب مقدس: عزرا ۱: ۱-۱۱

خدای حاکم بر تاریخ

«آنها بنای خانه را به فرمان خدای اسرائیل و فرمان کوروش و داریوش و اردشیر، پادشاهان پارس، به پایان رساندند.»

عزرا ۶: ۱۴

کتاب عزرا به‌وضوح عملکرد خدا در تاریخ را نمایان می‌سازد. پس از انهدام معبد و کشتار و تبعید یهودیان به سرزمین بابِل، به‌نظر می‌رسید که قوم خدا با از دست دادن کامل استقلال و هویت خود به پایان راه رسیده‌، از لطف و عنایت خدا محروم شده است. اما بسیاری از یهودیان تبعید شده به بابل که در پیروی از رهنمود ارمیا (ارمیا ۲۹: ۵-۷) به فعالیت در جامعۀ محل سکونت خود مشغول شده بودند، با مشاهدۀ برکات خدا متوجه شدند که برنامۀ الهی با قوم یهود به‌هیچ‌وجه پایان نیافته است. مهم‌تر از آن، در نتیجۀ پذیرش مصائب و فجایع وارده و قبول آنها به‌عنوان ارادۀ الهی- و نه اموری خارج از کنترل خدا- تحولی بزرگ در باورهای الهیاتی یهودیان ایجاد شد. زندگی در تبعید سبب شد که یهودیان به خدای خود بسیار جدی‌تر از پیش احترام گذاشته، وارد رابطه‌ای متفاوت با او شوند.

کتاب عزرا، ضمن آنکه جدال روزمرۀ قوم خدا با مخالفین تجدید بنای معبد را به تصویر می‌کشد، حاکمیت خدا بر امور کلی و پیشبرد برنامۀ الهی در طول تاریخ را نیز نمایان می‌سازد. وقایع موجود در این کتاب به دورانی تاریخی در حدود ۱۵۰ سال اشاره می‌کند. در این کتاب، مشاهده می‌شود که روح خدا بسیاری از قوم یهود را بر می‌انگیزد تا هریک از آنها نقشی در تجدید بنای معبد بر عهده بگیرند.از جملهٔ این اشخاص، می‌توان به افراد برجسته‌ای چون عِزرا، نحمیا، زَروبابل و انبیایی چون حَجَّی، زکریا و بسیاری از نام‌های دیگر اشاره کرد! اما کسی که برنامۀ کلی تجدید بنای معبد را از ابتدا تا به انتها بر عهده دارد خود خداوند است که ارادۀ خود را از طریق شاهان پارس به انجام می‌رساند. به همین خاطر، کتاب عزرا سال ۵۳۸ قبل از میلاد که سال به قدرت رسیدن کورش هخامنشی است را تاریخ آغازین خود قرار می‌دهد تا از این طریق، شروع چرخشی اساسی در ادامۀ برنامۀ خدا را اعلام کند.

همچنین، کتاب عزرا ما را دعوت می‌کند که از نقطه‌نظر خدا به زندگی بنگریم تا در دام مشکلات روزمرۀ زندگی گرفتار نشویم. از طریق مطالب این کتاب ما با زیبایی کار خدا در تاریخ روبه‌رو می‌شویم، خدایی که قوم خود را از نو در سرزمین موعود ساکن کرده، به‌تدریج زندگی و باورهای روحانی آنها را سامان می‌بخشد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

عزرا ۶: ۱۴

«آنها بنای خانه را به فرمان خدای اسرائیل و فرمان کوروش و داریوش و اردشیر، پادشاهان پارس، به پایان رساندند.»

عزرا ۱: ۱-۱۱

بیانیۀ کوروش پارسی
۱در نخستین سال کوروش، شاه پارس، برای اینکه کلام خداوند که به زبان اِرمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش، شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد و آن را بدین مضمون بنگاشت:
۲«کوروش، شاه پارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمانها، تمامی حکومتهای زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست، خانه‌ای برای وی بنا کنم. ۳هر کس از تمامی قوم او که در میان شماست - خدایش با وی باشد - می‌تواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانۀ یهوه خدای اسرائیل، همان خدا را که در اورشلیم است، بنا کند. ۴پس هر که باقی مانده است، در هر محلی که اقامت دارد، مردمان آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چارپایان، همراه با هدایای اختیاری برای خانۀ خدا در اورشلیم، حمایت کنند.»
۵پس سران خاندانهای یهودا و بِنیامین، و کاهنان و لاویان، یعنی همۀ کسانی که خدا روحشان را برانگیخته بود، برخاستند تا رفته، خانۀ خداوند را که در اورشلیم است، بنا کنند. ۶تمامی همسایگانِ آنها سوای هدایای اختیاری، ایشان را با دادن آلات نقره و طلا و اموال و چارپایان و هدایای گرانبها یاری دادند. ۷کوروشِ پادشاه نیز ظروف خانۀ خداوند را که نبوکدنصر از اورشلیم آورده و در خانۀ خدایان خود نهاده بود، بیرون آورد. ۸کوروش، شاه پارس، آنها را به دست میترِداتِ خزانه‌دار بیرون آورد و او آنها را شمرده، به شِیشبَصَّر رهبر یهودا تحویل داد. ۹این است شمار آنها: سی لگنِ طلا، هزار لگنِ نقره، بیست و نه بخورسوز، ۱۰سی کاسۀ طلا، چهارصد و ده کاسۀ نقره از قسم متفاوت و هزار ظرف دیگر. ۱۱شمار ظروف طلا و نقره بر روی هم پنج هزار و چهارصد بود. شِیشبَصَّر همۀ اینها را با اسیرانی که از بابِل به اورشلیم می‌رفتند، برد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.