نان روزانه

کلام امروز: پیدایش ۳: ۱۵ | مطالعهٔ کتاب مقدس: افسسیان ۱: ۱۵-۲۳

نسل حوا

«و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید.»

پیدایش ۳: ۱۵

روی سخن این آیه با شریر است، اما پیام خوش نهفته در آن برای انسان سقوط‌کرده‌ای است که در پی آن نااطاعتی دیگر توان برخاستن ندارد. این آیه از عداوتی پرده بر می‌دارد که بین شیطان و نسل او (بی‌ایمانانی که در یوحنا ۸: ۴۴ فرزندان شریر نامیده شده‌اند) و زن به نمایندگی از تمامی انسان‌ها و ذریت او (مسیح که از نسل حوا می‌آید و آنانی که به مسیح تعلق دارند) در خواهد گرفت.

می‌توان گفت این آیه دورنمایی از برنامهٔ خدا برای رهایی انسان است. اینکه ذریت زن که اشاره به مسیح دارد سر شیطان را خواهد کوبید و این کوبیده شدن همان شکست قطعی خواهد بود. زمانی که عیسی مسیح در جلجتا به روی صلیب جان داد و عمل فدیه را به اتمام رسانید و پس از سه روز از مردگان برخاست، سر شیطان، صاحب قدرت موت، تباه گردید و کوبیده گشت و شکست خورد (عبرانیان ۲: ۱۴).

کوبیده شدن پاشنهٔ مسیح که اشاره به رنج‌های او دارد نیز اتفاق افتاد. عیسی مسیح به اراده خود، در فروتنی و تسلیم شدنی آگاهانه، کوبیده شدن پاشنه را متحمل گردید (فیلیپیان ۲: ۵- ۱۱) تا ما را در سرافرازی غلبه یافتن بر شیطان شریک گرداند. پولس ایمانداران روم را این‌چنین تشویق می‌نماید که خدای سلامتی به‌زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد سایید (رومیان ۱۶: ۲۰). بهره‌مند شدن از این وعده از آن جهت است که در همان ابتدا (پیدایش ۳: ۱۵) سر آن ابلیس به زیر پای ذریت زن کوبیده گردید. از‌این‌رو، تنها مسیح شایسته است که بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی خوانده شود، نه در این عالم فقط، بلکه در عالم آینده نیز. (افسسیان ۱: ۲۱)

اگر آن کوبیدگی و شکست نهایی به‌واسطهٔ عمل صلیب، مرگ و رستاخیز رخ نمی‌داد، پاهای انسان خمیده هرگز قوت ساییدن شیطان را نداشت. حال همان پایی که سر شیطان را کوبید، سزاوار است که همه چیز به زیر آن نهاده شود. (افسسیان ۱: ۲۲)

مطالعهٔ کتاب مقدس

پیدایش ۳: ۱۵

«و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید.»

افسسیان ۱: ۱۵-۲۳

شکرگزاری و دعا
۱۵از این رو من نیز چون وصف ایمان شما را به عیسای خداوند و محبتتان را به همۀ مقدسین شنیدم، ۱۶از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستاده‌ام، بلکه پیوسته شما را در دعاهای خود یاد می‌کنم و ۱۷از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، می‌خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، ۱۸تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی‌ببرید، ۱۹و از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عملِ نیروی مقتدر خداست ۲۰که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی، به دست راست خود نشانید، ۲۱بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آنِ کسی شود. ۲۲و همه چیز را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا سَرِ همه چیز باشد، ۲۳کلیسایی که بدن اوست، یعنی پُری او که همه را در همه پر می‌سازد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.