نان روزانه

کلام امروز: غلاطیان ۱:۳ | مطالعهٔ کتاب مقدس: * غلاطیان ۵: ۱۱* غلاطیان ۶: ۱۱ - ۱۸

عیسی مصلوب

«… زیرا در برابر چشمان خود شما عیسی مسیح به‌روشنی چون کسی که بر صلیب شد، ترسیم گردید»

غلاطیان ۱:۳

 

پولس رسول در رسالهٔ خود به یاد غلاطیان می‌آورد که با وجودی که ایشان عیسی مصلوب را در جسم ندیده‌اند، اما شهادت وی بر راز عیسی چنان بر جان‌هایشان نفوذ کرده که گویی وی را از روبه‌رو می‌بینند. اما، شوربختانه ایشان آن حقیقتی که سبب نجاتشان شده بود را با شریعت‌گرایی یهودی خلط کرده، متبدل ساخته بودند. لذا، پولس رسول به حسب محبت و مسئولیتی که در جان خویش نسبت غلاطیان داشت، با جدیتی باورنکردنی و با کلماتی تند و احساسی، ایشان را دعوت به بازگشت به حقیقتی که از پیش او وی شنیده‌اند می‌نماید: «آیا اینقدر بی فهم هستید که به روح شروع کرده، الآن به جسم کامل می‌شوید؟» (غلاطیان ۳: ۳)

سپس، با یاد‌آوری ایمان ابراهیم نشان می‌دهد که عدالت ابراهیم به اعمال وی نبود؛ زیرا پیش از آنکه از او فعلی ایمانی دیده شود، خداوند او را به‌حسب ایمان عادل اعلام کرد: «چنانکه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد.» (غلاطیان ۳: ۶ پیدایش ۱۵: ۶)

از این روی، نجات نه از طریق عمل شریعت، بلکه صرفاً توسط عمل‌نجات بخش مسیح بر روی صلیب حاصل می‌شود. صلیب مسیح واقعه‌ای است که تاریخ را به کلی دگرگون ساخته و دورانی نوین به وجود آورده است. دورانی که دگر مرگ و قیام مسیح شریعت را پایان بخشیده است؛ زیرا بر حسب شریعت، نجات از افعال بود به قسمی که نجات و برکت مشروط بر رعایت شریعت موسی بود. رعایت آن شریعت مستوجب پاداش و عدم رعایت آن مستوجب مجازات بود، اما اکنون در صلیب مسیح ایام نوینی آغاز گردیده است؛ زیرا خدا در پسر خویش شریعت را به کمال رسانیده، گناه را مغلوب ساخته است تا ابنای بشر در او نجات یابند. پس، «… همگی شما به‌وسیلهٔ ایمان در مسیح عیسی، پسران خدا می‌باشید. زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می‌باشید. اما اگر شما از آن مسیح می‌باشید، هرآینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده، وارث هستید.» (غلاطیان ۳: ۲۶ – ۲۹)

 

مطالعهٔ کتاب مقدس

غلاطیان ۱:۳

ای غَلاطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرده است؟ زیرا در برابر چشمان خود شما عیسی مسیح به‌روشنی چون کسی که بر صلیب شد، ترسیم گردید.

* غلاطیان ۵: ۱۱

ای برادران، اگر من هنوز ختنه را موعظه می‌کردم، چرا دیگر آزار می‌دیدم؟ زیرا در آن صورت، ناخوشایندی صلیب از میان می‌رفت.

* غلاطیان ۶: ۱۱ - ۱۸

نه ختنه، بلکه خلقت جدید
۱۱ببینید با چه حروف درشتی به دست خود برایتان می‌نگارم! ۱۲آنان که می‌خواهند خود را به ظاهر خوب نشان دهند، وادارتان می‌کنند که ختنه شوید، تنها به این نیّت که به‌خاطر صلیب مسیح آزار نبینند. ۱۳زیرا حتی آنان که ختنه می‌شوند شریعت را اجرا نمی‌کنند، بلکه می‌خواهند شما ختنه شوید تا به جسم شما افتخار کنند. ۱۴امّا مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، که به واسطۀ آن، دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. ۱۵زیرا نه ختنه چیزی است و نه ختنه‌ناشدگی؛ آنچه اهمیّت دارد خلقت جدید است. ۱۶همۀ آنان را که از این اصل پیروی می‌کنند، و اسرائیلِ خدا را، سلامتی و رحمت باد.
۱۷از این پس کسی رنج بر من روا ندارد، زیرا من در بدن خود داغهای عیسی را دارم.
۱۸ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد! آمین!

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.