نان روزانه

کلام امروز: یوحنا ۱۶: ۱۲ - ۱۳ | مطالعهٔ کتاب مقدس: *یوحنا ۱۵: ۲۶ - ۲۷*یوحنا ۱۶: ۱۲ - ۱۵

روح راستی

« بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، اما اکنون یارای شنیدنش را ندارید. اما چون روح راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می‌شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. » یوحنا ۱۶: ۱۲ – ۱۳

 

یوحنای انجیل‌نگار، ما را به تعمق بر سخنرانی طولانی عیسی پیش از رنج‌های صلیب دعوت می‌کند. وی این سخنرانی را در میانهٔ شام آخر و روایت رنج‌های مسیح قرار می‌دهد.

در این سخنرانی، مسیح وعده باشکوه آمدن “تسلی‌دهنده” که همانا روح‌القدس است را به شاگردانی که از رفتن او محزون هستند، نوید می‌دهد: «و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمی‌تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می‌بیند و نه می‌شناسد؛ اما شما او را می‌شناسید، چرا که نزد شما مسکن می‌گزیند و در شما خواهد بود.»  (یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۷)

کلمه “تسلی‌دهنده” در زبان اصلی یونانی “پاراکلتوس” است، که می‌توان آن را “وکیل مدافع”، “حامی یا تسلی‌دهنده” معنی کرد. در اصطلاح حقوقی قرن اول به شخصی گفته می‌شد که در محکمه به کمک و دفاع از فرد متهم خوانده می‌شد تا در کنار شخص باشد، کار دفاع و حمایت از او را انجام دهد.

اشاره عیسی به “تسلی‌دهنده یا مدافع” درست زمانی صورت می‌گیرد که مطابق انجیل یوحنا چند ساعت دیگر عیسی در دو محکمه در برابر شورای سنهدرین یهودی و پیلاتس، والی رومی محاکمه می‌شود و این آغازی برای جفا به شاگردان و کلیسا است. جفاهایی که از پس قرون متمادی همچنان بر کلیسا عارض است زیرا «که نور به جهان آمد، اما مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند، چرا که اعمالشان بد است.» ( یوحنا ۳: ۱۹)

عیسی به شاگردان و به‌دنبال ایشان، به ایمان‌دارن این وعده را می‌دهد که ایشان را تنها نمی‌گذارد و از پدر می‌خواهد که “تسلی‌دهنده” را برای ایشان بفرستد تا قوت قلبشان دهد و حمایتشان کند، اعتمادشان و ایمانشان را به عیسی، که خود اولین متهم و اولین جلال یافتهٔ کلیسا است، استوار سازد. در طول تاریخ ایمان‌دارانی، که خویش را در جفاها، سختی‌ها و لغزش‌های این دنیای سقوط کرده می‌یابند؛ دائما این وعده مسیح را به یاد می‌آورند که روح القدس با ایشان است و کلام مسیح را به خاطرشان می‌آورد و در قلب‌هایشان زنده نگاه می‌دارد و ایشان را به جمیع راستی هدایت می‌کند.

مطالعهٔ کتاب مقدس

یوحنا ۱۶: ۱۲ - ۱۳

« بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، اما اکنون یارای شنیدنش را ندارید. اما چون روح راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می‌شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. »

*یوحنا ۱۵: ۲۶ - ۲۷

۲۵این‌گونه، کلامی که در تورات خودشان آمده است به حقیقت می‌پیوندد که: ”بی‌سبب از من نفرت داشتند..
۲۶«امّا چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما می‌فرستم بیاید، یعنی روحِ راستی که از پدر صادر می‌شود، او خودْ دربارۀ من شهادت خواهد داد، ۲۷و شما نیز شهادت خواهید داد، زیرا از آغاز با من بوده‌اید.

*یوحنا ۱۶: ۱۲ - ۱۵

۱۲«بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم، امّا اکنون یارای شنیدنش را ندارید. ۱۳امّا چون روحِ راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می‌شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. ۱۴او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد. ۱۵هرآنچه از آنِ پدر است، از آنِ من است. از همین رو گفتم آنچه را از آنِ من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.