چه رابطه‌ای بین عواطف، احترام و رابطهٔ جنسی وجود دارد؟ برای دانستن جواب، قسمت قبل را مطالعه کنید.

احترام‌گذاشتن یعنی چه؟

 

در عهدجدید، چیزی که هم از زنان و هم از شوهران خواسته شده، این است که به یکدیگر احترام بگذارند. پولس رسول در افسسیان ۵‏:‏۳۳ می‌فرماید: «زن باید شوهر خویش را حرمت نهد.» در ۱پطرس ۳‏:‏۷ نیز می‌خوانیم: «به همین‌سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان باملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید.» اما چگونه می‌توان به یکدیگر احترام گذاشت؟

روی حرمت نَفْس کار کنید: نحوۀ برخورد ما با دیگران، در نحوۀ نگرش ما نسبت به خودمان ریشه دارد. خانمی را می‌شناختم که نسبت به همسرش، شدیداً رفتاری نکوهشی داشت. او طی جلسات مشاوره، متوجه شد که به خودش از نظر جسمی، هیچ توجهی ندارد و ناراحتی از این موضوع را روی شوهرش خالی می‌کرده است. این خانم با تغییر عادت‌های غذایی و ورزش، توانست تصویری را که از خود داشت تغییر دهد و در نتیجه، رفتارش نسبت به همسرش نیز تغییر پیدا کرد.

شایستۀ احترام باشید: اگر کسی در برابر همگان فرشته، و در خلوت منزل خود شیطان است، سزاوار احترام نیست. شخصیت شما تعیین‌کنندۀ نحوۀ نگرش و برخورد شریک زندگی‌تان با شماست. اگر مهربانی، صداقت، انصاف، فداکاری، کنترل نَفْس و گرما در زندگی شما نمایان هستند، به احتمال زیاد، احترامی را که آرزو دارید خواهید یافت.

انتظار احترام داشته باشید: توسری‌خور نباشید. چنین شخصی برای خودش احترام قائل نیست و در نهایت، از زورگوها بیزار می‌شود. هیچ انسان عاقلی نمی‌خواهد شریک زندگی کسی باشد که همیشه مطیع دیگران است. اگر حس می‌کنید شریک زندگی‌تان برای شما احترامی قائل نیست، باید در مورد آن صحبت کنید. شما مجبور نیستید پرخاشگر یا حاضر‌جواب باشید. هر دوی شما باید به یاد داشته باشید که اگر فرزندی دارید، نحوۀ احترام گذاشتن شما، الگویی برای آنان خواهد بود.

احترام بگذارید: خانمی متوجه تأثیر غُرغُرهایش بر خودش و همسرش شد. شوهر او نیز اوضاع بهتری نداشت و این مسئله، باعث می‌شد آن خانم تلخ‌تر شود. بعد، آن خانم شروع کرد به دیدن خوبی‌های شوهرش و دید که خوبی‌های او بیشتر از انتظارش بودند. سپس، تلاش کرد تا به روش‌های مختلف به همسرش احترام نشان دهد، به زبان بیاورد و کاری کند که همسرش این احترام را احساس کند. بعد از آن، شکایت‌ها تبدیل به تحسین، و تحقیرها تبدیل به کرامت شدند. کمی طول کشید تا شوهر او با حال‌و‌هوای جدید خانه خو بگیرد، اما بعد، هنگامی که احترام همسرش را احساس کرد، رفتار او نیز با خانمش به‌طور چشمگیری تغییر کرد. او بعدها گفت: «می‌خواستم مردی باشم که همسرم آرزو داشت.»

 

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.