در این قسمت می خواهیم به اهمیت انجام فعالیت های یک زن در داخل خانه و چالش های مرتبط با آن بپردازیم و در این خصوص با خواهر عزیزی به اسم الهام گفتگو خواهیم کرد که بسیار با عشق و علاقه و تعهد به انجام این امور می پردازد.