دوستان و همراهان عزیز پادکست خواهرانه، با قسمت یازدهم از فصل پنجم در خدمت شما هستیم. در این قسمت، خواهران عزیز «آتنا فولادی» و «سارا محیی»، به موضوع عزت‌نفس می‌پردازند. سپس، توضیحاتی دربارهٔ خودپنداره و خودِ ایده‌آل‌ داده و به عوامل شکل‌دهندۀ عزت‌نفس سالم اشاره می‌کنند. امید است شنیدن گفت‌وگوی این قسمت و قسمت‌های بعدی مرتبط با این مبحث، به شما شنوندۀ عزیز کمک نماید تا با بررسی و شناخت ریشه‌ها و زمینه‌های عزت‌نفس، نگرش واقع‌بینانه و سالمی را نسبت به خود پیدا کرده، ارزش و هویت خود را بیشتر شناخته و باور نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.